www.buurthuisgeerennoord.nl

Ergens rond het jaar 2003 ben ik bij Buurthuis Geeren-Noord begonnen als vrijwilligster kinderactiviteiten. Samen met mijn toenmalig vriend en een klasgenoot organiseerde wij leuke speurtochten, speelmiddagen en in lange vakanties activiteiten weken. Dus toen ik in 2005 begon met mijn opleiding heb ik gevraagd of ik ook de website van het Buurthuis onder handen mocht nemen. Leef je uit, was de reactie. Dus sinds 2005 heeft de website vele ontwerpen gehad. Ik heb steeds doorgevoerd wat ik op school/ stage leerde.

Sinds 2017 heeft het buurthuis een nieuw bestuur. Deze vonden zo’n 12+ jaar aan vrijwilligerschap niet genoeg. Ze wilde iemand die “dichter bij het buurthuis stond”. Sinds dien is de website op verzoek van de curator van het bestuur offline.